Καλούπια στόκου

Διακοσμητικά καλούπια σε στυλ στόκο

Επενδύσεις σε στυλ στόκο για ιδέες φωτισμού με downlights και ταινίες LED. 

SL-0101

BxHxL: 186x90x2000mm

SL-0102

BxHxL: 185x90x2000mm

SL-0103

BxHxL: 90x90x2000mm

SL-0104 

BxHxL: 186x100x2000mm

SL-0105

BxHxL: 184,5x102x2000mm

SL-0106

BxHxL: 190x82x2000mm

SL-0107

BxHxL: 135×66,5x2000mm

SL-0108

BxHxL:136x60x2000mm

SL-0109

BxHxL: 135x67x2000mm

SL-0110

BxHxL: 137x70x2000mm

SL-0111

BxHxL: 100x100x2000mm

SL-0112

BxHxL: 90,5x97x2000mm

SL-0113

BxHxL: 137x70x2000mm

SL-0114

ΠxΥxΜ: 85x70x2000mm

SL-0115

BxHxL: 61×88,5x2000mm

SL-0116

BxHxL: 100x100x2000mm

SL-0117

BxHxL: 76x115x2000mm

SL-0118

BxHxL: 56,5×56,5x2000mm

elEL